Tầm nhìn

Phát triển thương hiệu bền vững bằng việc tạo ra những thiết kế thời trang tinh tế, sản xuất, phục vụ sản phẩm thời trang chất lượng cao, phong cách đến khách hàng.

Sứ mệnh

Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên, tạo ra những thiết kế thời trang tinh tế phù hợp cuộc sống hiện đại, không ngừng nâng cao quy trình quản lý sản xuất sản phẩm chất lượng cao nhằm góp phần gia tăng giá trị sống đến khách hàng, xã hội.

Giá trị cốt lõi
  • Tận tâm phục vụ làm hài lòng khách hàng.
  • Đào tạo, xây dựng, phát triển, nâng cao kỹ năng, tay nghề nhân viên.
  • Tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả.
  • Luôn trách nhiệm với xã hội, môi trường, và đời sống nhân viên.